Podcast / Podlediad 49: Gôl Cymru

Sponsored Links

Ahead of the fundraiser quiz in aid of the charity, Russell is joined by founding trustee of the Welsh supporters charity Gôl Cymru, Tim Hartley, to discuss Gôl Cymru’s origins and achievements.

You can donate to Gôl Cymru online at its Just Giving page.

Cyn y cwis i godi arian er ei budd, mae Russell yn cael ei ymuno â fe gan Tim Hartley, ymddiriedolwr sefydlol o Gôl Cymru, yr elusen cefnogwyr pêl-droed Cymreig, i drafod gwreiddiau Gôl Cymru a’i chyflawniadau.

Gallwch chi roddi i Gôl Cymru ar-lein trwy’i thudalen Just Giving.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + twenty =