Podcast / Podlediad #57: Brian Flynn – ‘Little Wonder’

Sponsored Links
Russell chats with Leon about his experience writing a biography of Brian Flynn for St David’s Press. They discuss Flynn’s playing career, his time as manager of Wrexham and Swansea and his role in the Swans’ ascent to the English Pemier League, and his pride in Wales’s performance at Euro 2016.
Little Wonder is being currently edited, but hopefully will be available by November through St. David’s Press.
Mae Russell yn siarad â Leon am ei brofiad gan ysgrifennu bywgraffiad o Brian Flynn ar gyfer St David’s Press. Maent yn trafod gyrfa chwarae Flynn, ei amser fel rheolwr o Wrecsam ac Abertawe a’i rôl mewn esgyn yr Elyrch at yr Uwch-Gynghrair Lloegr, a’i falchder o berfformiad Cymru yn Ewro 2016.
Caiff Little Wonder ei olygu ar hyn o bryd, ond gobeithio bydd e ar gael erbyn mis Tachwedd trwy St. David’s Press.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 5 =