Podcast / Podlediad #64: Diolch Chris, Croeso…pwy? / Thanks Chris, Welcome…who?

Sponsored Links
Leon, Gareth and Russell pay tribute to Chris Coleman and critique the candidates to replace him. Based on the showings in the games against France and Panama they consider what sort of legacy Coleman leaves his successor.
Mae Leon, Gareth a Russell yn talu’r deyrnged i Chris Coleman a dadansoddi yr ymgeiswyr i ddod ar ei ôl. Yn deillio ar y dangosiadau yn y gemau yn erbyn Ffrainc a Phanama y maent yn ystyried pa fath o etifeddiaeth bod Coleman yn ei gadael ar gyfer ei olynnydd.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =