Galwad am luniau cefnogwyr / Call for fans’ photographs

In Podcast #22 Russell chatted with Jonathan Gammond and Karen Murdoch from Wrexham Museum about the Welsh Football Collection. Plans for an exhibition to coincide with Euro 2016 were beginning to take shape. Here’s your opportunity to contribute.


Helpwch Amgueddfa Wrecsam i ddathlu ymddangosiad Cymru yn rowndiau terfynol Ewro 2016!

Dyma alwad am luniau cefnogwyr

Mae Amgueddfa Wrecsam, gwarcheidwaid Casgliad Pêl-droed Cymru, yn chwilio am ffotograffau cefnogwyr o’r torfeydd, baneri a golygfeydd tebyg i ymddangos mewn arddangosfa fechan ar stori Pêl-droed Cymru i gyd-fynd ag Ewro 2016. Mae’r arddangosfa ar agor o fis Mehefin 10, 2016 tan Mehefin 3, 2017.

Anfonwch eich lluniau digidol i welshfootball@wrexham.gov.uk.

Sponsored Links

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym ble y tynnwyd y llun, pa gêm oedd hi, pryd, pwy sydd ynddo a phwy dynnodd y llun!! Lluniau cydraniad uchel sydd orau!

Bydd y lluniau yn ymddangos naill ai yn yr arddangosfa, cael eu defnyddio i hyrwyddo’r arddangosfa, neu cael eu harchifo fel rhan o’r Casgliad Pêl-droed Cymru ar gyfer arddangosfeydd dyfodol ac ymchwiliad.

Diolch yn fawr

Tîm Cymru 2016

Help Wrexham Museum mark Wales’s appearance in the Euro 2016 finals!

Call out for fans’ photographs

Wrexham Museum, as guardians of the Welsh Football Collection, are staging a small exhibition on the story of Welsh Football to coincide with Euro 2016. The exhibition is open from June 10, 2016 until June 3, 2017.

We are seeking fans’ photographs of the crowds, banners and similar scenes to feature in the display.

Please send your digital photographs to welshfootball@wrexham.gov.uk.

Make sure you tell us where the photograph was taken, which game, when, who is in it and who took the picture, not least so we can acknowledge the person behind the camera!! High resolution photos are the best!

The photographs will either appear in the exhibition, used to promote the exhibition or be archived as part of the Welsh Football Collection for future displays and research.

Thank you

Team Cymru 2016

amgueddfa wrecsam

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + nine =