Podcast / Podlediad #45: Y Wal Goch

Sponsored Links

movies-walesIn podcast #45 Russell chats with Nick Stradling, director of The Red Wall, a short film about fans’ experiences in Bordeaux before, during and after Wales’s first game in Euro 2016 against Slovakia.

The film had its debut on the big screen at Chapter on the day of the Serbia game in association with Yes Cymru. Nick would love to hear from Wales fans of any events, festivals or venues where The Red Wall can be shown. You can contact him at WalesInTheMovies@gmail.com or via his YouTube channel Wales In The Movies.

Y mhodlediad #45 mae Russell yn trafod â Nick Stradling, cyfarwyddwr Y Wal Goch, ffilm fyr am brofiadau cefnogwyr ym Mordeaux cyn, yn ystod a wedi gêm cyntaf Cymru yn Ewro 2016 yn erbyn Slofacia.

Cafodd y ffilm ei dangosiad cyntaf ar y sgrîn fawr yn Chapter ar ddiwrnod y gêm yn erbyn Serbia ar y cyd â Ie Cymru. Byddai Nick yn dwli i glywed oddi wrth cefnogwyr Cymru am unrhyw o ddigwyddiadau, gwyliau neu leoliadau lle gall Y Wal Goch gael ei dangos. Gallwch chi gysylltu â fe ar WalesInTheMovies@gmail.com neu drwy’i sianel YouTube Wales In The Movies.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 10 =