Podcast / Podlediad #46: One-cap wonders & non-league internationals (part 1)

Sponsored Links

Leon, Russell and Gareth endeavour to record the most pointless podcast yet by discussing Wales one-cap wonders and then try to put a Wales XI together of players who played non-league football before gaining international recognition. In two parts.

Mae Leon, Russell a Gareth yn ymdrechu i recordio’r podlediad mwyaf dibwynt hyd yn hyn gan drafod y chwaraewyr hynny gyda’r un cap dros Gymru yn unig ac yna ymdrechu i ffurfio tîm Cymru o beldroedwyr sydd wedi chware tu allan i’r gynghrair Lloegr cyn ennill cydnabyddiaeth rhyngwladol. Mewn dau ran.

Diolch i / Thanks to @dailingual a/and @cclwyd

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 2 =