Podcast / Podlediad #71: Jimmy Murphy – The Welshman Who Kept the Red Flag Flying (with Wayne Barton)

Sponsored Links
In this podcast Russell chats via Skype with Manchester author Wayne Barton about his biography of Jimmy Murphy, The Man Who Kept The Red Flag Flying.  Wayne reveals how important this son of the Rhondda was in rebuilding Manchester United after the Munich disaster, but also his importance to the Welsh national team, not just as manager at the 1958 World Cup but as a distinguished player for Wales in the great 1930s side.
Wayne’s book is available from Amazon
Yn y podlediad yma mae Russell yn siarad trwy Skype â’r awdur o Fanceinion, Wayne Barton, am ei fywgraffiad o Jimmy Murphy The Man Who Kept The Red Flag Flying.  Mae Wayne yn disgrifio pa mor bwysig oedd y mab y Rhondda hwn mewn ail-adeiladu Manchester United ar ôl y drychineb Munich ond hefyd ei bwysicrwydd i’r tîm cenedlaethol Cymru, ddim yn unig fel rheolwr yng Nghwpan y Byd 1958 ond fel chwarewr nodedig dros Gymru yn nhîm gwych y 1930au.
Mae llyfr Wayne ar gael trwy Amazon.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − six =