Podcast / Podlediad #29: Who should go to the Euros? / Pwy ddylai fynd i’r Ewros?

Sponsored Links

Attention Chris and Osian!

Russell, Rich, Hywel and Gareth discuss who should be on the plane in Wales’s final 23 for Euro 2016, wonder whether Paul Dummett can play the bass, ponder Jonny Williams’s club future and look forward to Hal Robson-Kanu being linked during the tournament to Europe’s crème de la crème.

We we also joined by S4C’s Newyddion 9 programme to film us as part of a feature into how Welsh fans are preparing for the Euros.

 

Gwrawndewch Chris ac Osian!

Mae Russell, Rich, HywelGareth yn trafod pwy ddylai ar yr awyren yng ngharfan derfynol Cymru ar gyfer Ewro 2016, tybio os gall Paul Dummett yn chwarae’r bas, synfyfyrio dyfodol clwb Jonny Williams ac edrych ymlaen at Hal Robson-Kanu yn cael ei gysylltu â’r clybiau gorau yn Ewrop yn ystod y cystadleuaeth.

Hefyd ymunodd Newyddion 9, rhaglen S4C, â ni i ffilmio ni fel rhan o nodwedd ar sut mae cefnogwyr Cymru yn paratoi ar gyfer yr Ewros.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + eleven =