Podcast / Podlediad #38: A New Campaign: The road to Russia / Ymgyrch Newydd: Y ffordd i Rwsia

Sponsored Links

After the excitement of the summer Russell and Gareth turn their attention to a new campaign – the road to Russia and World Cup 2018. They discuss the first round of games: Wales-Moldova; Georgia-Austria; Serbia-Republic of Ireland. They also pay tribute to David Vaughan after he retired from international football.

 

Ar ôl cyffro’r haf mae Russell a Gareth yn troi eu sylw at ymgyrch newydd – y ffordd i Rwsia a Chwpan y Byd 2018. Maent yn trafod y rownd cyntaf o gemau: Cymru-Moldofa; Georgia-Awstria; Serbia-Gweriniaeth Iwerddon. Hefyd, maent yn talu teyrnged i David Vaughan wedi iddo ymddeol o bêl-droed rhyngwladol.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =