Podlediad #17: Mewn sgwrs â Raphael Gellar / Podcast #17: In conversation with Raphael Gellar

Sponsored Links

Russell chats via Skype with Israeli journalist Raphael Gellar about the Wales-Israel game. Sound quality not the best unfortunately. There’s also a guest appearance by the South Wales Police helicopter on about 20 minutes.

Raphael is looking forward to meeting Welsh fans in Cardiff on the Saturday and Sunday and encourages you to contact him via Twitter to meet up: @Raphael_Gellar

 

Mae Russell yn trafod â newyddiadurwr Israelaidd Raphael Gellar am y gêm Cymru-Israel. Dydy ansawdd y swn ddim yn wych yn anffodus. Hefyd mae’r hofren Heddlu De Cymru yn ymddangos tua 20 munud.

na Mae Raphael yn edrych ymlaen at gyfarfod â chefnogwyr Cymreig yng Nghaerdydd dydd Sadwrn a dydd Sul a’ch annog i gysylltu â fe trwy Twitter i gyfarfod: @Raphael_Gellar

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − three =