Podlediad #28: ‘Einglwyr’ Gorau Cymru / Podcast #28: Wales’s Greatest ‘Anglos’

Sponsored Links

Russell chats to Leon about his choices in his blog of the greatest ‘Anglos’ to represent Wales down the years, and presents his personal list.

We’re defining an ‘Anglo’ as any player who was born outside of Wales.

 

Mae Russell yn trafod â Leon am ei ddewis yn ei flognod o’r ‘Einglwyr’ gorau i gynrychioli Cymru dros y blynyddoedd, a chyflwyno ei restr ei hunan.

Rydym ni’n diffinio ‘Einglwr’ fel unrhyw chwaraewr a gafodd ei geni tu hwnt i Gymru.

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 1 =