Podlediad #25: Trafod crysiau Cymru gyda Simon Shakeshaft / Podcast #25: Chatting Wales shirts with Simon Shakeshaft

Sponsored Links

In this podcast Russell chats with Simon ‘Shakey’ Shakeshaft about Wales shirts: history, traditions, designs, sourcing and collecting matchworn shirts, and why Wales should never wear grey. Shakey’s collection of Wales shirts can be followed on Instagram.

Simon has also written an accompanying blog looking back to the ‘Forgotten Campaign’ in the 1970s when Wales wore four different kits manufactured by three different suppliers in a single campaign.

 

Yn y podlediad yma mae Russell yn siarad â Simon ‘Shakey’ Shakeshaft am grysiau Cymru: hanes, tradoddiadau, darluniau, dod o hyd a chasglu crysiau syydd wedi’u gwisgo mewn gemau, a pham ni ddylai Cymru byth gwisgo llwyd. Gellir canlyn casgliad Shakey o grysiau Cymru ar Instagram.

Mae Simon wedi ysgrifennu blog i fynd â hyn sy’n edrych yn ôl at yr ‘Ymgyrch Anghofiedig’ yn y 1970au pan gwisgodd Cymru bedwar o gitiau gwahanol a’u gwnaethpwyd gan dri o ddarparwyr gwahanol yn yr un ymgyrch.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 16 =