Ymuno â phodlediad Golwg 360 / Joining the Golwg 360 podcast

Roedd Russell wrth ei fodd i ymuno â Iolo Cheung ac Owain Schiavone a’u podlediad Golwg 360 i drafod gemau cyfeillagr Cymru y mis ma yn erbyn Gogledd Iwerddon a Wkrain. Yn anffodus ni fyddai’r Skype ‘gremlins’ ddim yn ymddwyn eu hunain. Er gwaethaf hyn, mae’r podlediad ar gael isod. (yn Gymraeg)

Russell was pleased to join Iolo Cheung ac Owain Schiavone for their Golwg 360 podcast to discuss this month’s Wales friendlies against Northern Ireland and Ukraine. Unfortunately Skype ‘gremlins’ misbehaved. Despite this, the podcast is available below. (in Welsh)

Sponsored Links

http://golwg360.cymru/chwaraeon/pel-droed/218183-pod-pel-droed-16-mawrth-2016 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 13 =