Noson cwis er budd Apêl Gôl / Quiz night in aid of Gôl Appeal

We are pleased to be able to support the Gôl Appeal charity with a quiz and prize raffle at the Gôl football centre on Lawrenny Avenue in Canton, Cardiff. Gôl’s Tim Hartley will also talk about the charity in a bit more detail: its origins, its achievements and some of its far-flung visits.

Teams of no more than 5 members are welcome to come along on the night (no need to book in advance). £3 per person to enter. The quiz will be in English. There will be a bar and people can leave their cars overnight at the centre’s car park.

The quiz will be based on different aspects of the Wales team including a picture round and Wales matchworn shirt round set by Simon ‘Shakey’ Shakeshaft aka @WalesMatchworn.

There will also be limited space to display supporters’ Wales away flags so get there early to claim your spot.

We’re also grateful to everyone who has donated prizes to the raffle:

All monies raised will go to the Gôl Appeal

Rydym ni wrth ein boddau i fedru cefnogi yr elusen Apêl Gôl gyda chwis a raffl wobrau yng nghanolfan bêl-droed Gôl ar Rodfa Lawrenny, Treganna, Caerdydd. Bydd Tim Hartley o Gôl yn siarad yn fanwl am yr elusen: ei chychwyn, ei chyflawniadau a rhai o’i hymweliadau helaeth ac eang.

Mae croeso i dimau o hyd at 5 i ddod ar hyd ar y nos (does dim angen i fwcio o flaenllaw). £3 bob person i gystadlu. Bydd iaith y cwis yn Saesneg. Bydd bar a gall pobl adael eu carau ym maes parcio’r ganolfan dros nos.

Caiff y cwis ei seilio ar elfennau gwahanol o’r tîm Cymru gan gynnwys rownd o luniau a rownd o grysau a’i gwisgwyd mewn gemau sydd wedi’i ysgrifennu gan Simon ‘Shakey’ Shakeshaft aka @WalesMatchworn.

Hefyd bydd lle cyfyngedig ar gyfer baneri Cymru oddi gartref cefnogwyr felly cyrhaeddwch yn gynnar i gadw eich man.

Hefyd rydym ni’n ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoddi gwobrau i’r raffl:

Bydd pob ceiniog a’i godir yn mynd i’r Apêl Gôl

You may also like...