Podcast / Podlediad #55: Serbia away / Serbia oddi gartre

Sponsored Links

Gareth, Hywel and Russell look ahead to the Serbia qualifier in Belgrade on 11 June – a year to the day since Wales faced Slovakia at Euro 2016 – and ponder different formations and candidates to replace Gareth Bale and Neil Taylor. We also discuss Wales’s performances at the Toulon Tournament, Paul Dummett’s retirement (or not?), spotting Welsh intenationals at the theatre and worry for the Hennessey-Ledley bromance should the latter leave Crystal Palace.

Mae Gareth, Hywel a Russell yn edrych ymlaen at y gêm rhagbrofol yn erbyn Serbia ym Melgrade ar 11 Mehefin – un blwyddyn yn union ers i Gymru wynebu Slovacia yn Ewro 2016 – a thybio trefniannau ac ymgesiwyr gwahanol i gymryd lle Gareth Bale a Neil Taylor. Hefyd rydym ni’n sgyrsio perfformiadau Cymru yn y Twrnament Toulon, ymddeoliad (neu beidio?) Paul Dummett, sylwi ar ryngwladwyr Cymru yn y theatr a becso ynghylch y bromance Hennessey-Ledley os ydy’r ail yn gadael Crystal Palace.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =