Podlediad #22: Amgueddfa Wrecsam a’r Casgliad Pêl-droed Cymreig / Podcast #22: Wrexham Museum and the Welsh Football Collection

Sponsored Links

In this podcast Russell discusses the Welsh football collection at Wrexham County Borough Museum and Archive with museum staff Jonathon Gammond and Karen Murdoch (recorded 8 December 2015). The collection can be viewed at the Collections Centre by appointment or between 2 and 4 o’clock every Monday, Wednesday and Friday.

 

Yn y podlediad yma mae Russell yn trafod y casgliad pêl-droed Cymreig sydd gan Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyda staff yr amgueddfa Jonathon Gammond a Karen Murdoch (recordiwyd 8 Rhagfyr 2015). Gellir gweld y casgliad yn y Ganolfan Gasgliadau trwy apwyntiad neu rhwng 2 a 4 o’r gloch bob dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener.

Diolch yn fawr i Amgueddfa Wrecsam am y lluniau hyn / Many thanks to Wrexham Museum for these pictures

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =